Tett på: En blogg av Pareto Bank

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Slik finner du den beste finansieringen for din bedrift

Av Mats Gehrken 9. april 2021

Hvilken finansieringsløsning er best, billigst og smartest for min bedrift? Det er et vanlig spørsmål å stille seg selv, men et som er vanskelig å besvare.  Det finnes flere løsninger for finansiering av bedrifter. Hvilken du skal velge for nettopp din bedrift, er et sammensatt spørsmål.

Les mer

Temaer: Driftsfinansiering

Sesongvariasjoner kan være årsak til dårlig likviditet

Av Erik Skarbøvig 30. mars 2021

Svingninger i inntekter og utgifter grunnet sesongvariasjoner kan føre til dårlig likviditet i en virksomhet. Likviditet handler i stor grad om bedriftens betalingsevne, og mulighet til å håndtere kortsiktige betalingsforpliktelser.  Derfor kan det å utarbeide likviditetsprognoser  gi en indikasjon på når bedriften må ha penger tilgjengelige i fremtiden. 

Les mer

Temaer: Driftsfinansiering

Factoring – en utdatert form for finansiering?

Av Mats Gehrken 25. mars 2021

Factoring er en av de mest populære tjenestene for virksomheter som trenger ekstern finansiering. Men for mange virksomheter blir tjenesten ofte mer til bry enn til glede. Vi har snakket med flere bedrifter om hva de synes er utfordrende med tradisjonelle factoringløsninger. Kanskje kjenner du deg igjen?

Les mer

Lån og finansiering for mellomstore bedrifter

Av Erik Skarbøvig 18. mars 2021

Et aktivt forhold til finansiering er av avgjørende betydning for bedrifter i SMB-markedet. Likevel kan selskaper i denne kategorien oppleve at det er vanskelig å finne gode finansieringsløsninger ved behov for kapital. Oppstår det et spesifikt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon eller oppkjøp kan det være av stor betydning for denne type virksomheter å få finansiering av en bank som forstår deres spesifikke behov.

Les mer

Temaer: Selskapsfinansiering

Hva er fakturafinansering, og hvilke bedrifter passer det for?

Av Mats Gehrken 11. mars 2021

Fakturafinansiering er et uvurderlig verktøy for virksomheter som har behov for å forbedre kontantstrømmen og likviditeten. Men finansieringsformen er ikke for alle.

Les mer

Temaer: Driftsfinansiering

Hvorfor velge Pareto Bank når du skal investere i næringseiendom?

Av André Solstad 4. mars 2021


Investering i næringseiendom utløser i de fleste tilfeller et stort kapitalbehov. For å kunne realisere en gevinst ved utvikling eller utleie av næringseiendom kan riktig finansieringsløsning være utslagsgivende . Det er mye du som investor skal ta stilling til når du skal investere i næringseiendom. Dette stiller store krav til kompetanse og erfaring, som vil være sentral i bankens vurdering av å kunne tilby lån for ervervelsen og -eller prosjektet.

Les mer

Temaer: Eiendomsfinansiering

Finansiering for bedrifter: En guide til digitale løsninger for SMB-bedrifter

Av Joakim Standal 25. februar 2021

Små og mellomstore bedrifter har lenge måtte hanskes med endeløse krav, store papirbunker og tungrodde prosesser når de skal søke om bedriftsfinansiering hos større, tradisjonelle aktører. Med innovative løsninger for finansiering for bedrifter er en ny generasjon digitale banker i ferd med å bøte på problemet.

Les mer

Temaer: Driftsfinansiering

Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Av Magnus Berg Ihler 18. februar 2021

Hvis du jobber med eiendomsutvikling vet du at dette er en kapitalkrevende disiplin og rask tilgang på kapital er et konkurransefortrinn som gjør deg i stand til å gripe de gode mulighetene.

Vi vet at behovet for finansiering kan oppstå raskt. Det kan dreie seg om alt fra finansiering av mulige tomtekjøp til uforutsette hendelser underveis i prosjektet. Det å få innvilget et lån kan være av avgjørende betydning for om ditt byggeprosjekt blir realisert eller ikke.

Les mer

Temaer: Eiendomsfinansiering

Financing of shipping and offshore in Pareto Bank

Av Petter Flo-Bakke 11. februar 2021

Norway has a long and proud maritime history and has for more than 150 years been an important part of the international shipping industry. The shipping and offshore segments constitute a viable and growing maritime cluster contributing to industrial value creation both in Norway and abroad and the Norwegian maritime cluster is a significant player in a global perspective. Pareto Bank aims to contribute to the development of this Norwegian core competence by offering customized financing solutions for shipping and offshore investments to our clients.

Les mer

Temaer: Shipping- offshorefinansiering

Om bloggen

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.


Besøk www.paretobank.no

Populære innlegg

Søk i bloggen