Factoring er en mye brukt løsning for å bedre likviditeten i bedrifter, med god grunn. Men for enkelte bedrifter kan factoring faktisk vise seg å være mindre sømløst enn forventet.

Factoring er en av de mest populære finansieringsløsningene for virksomheter som har behov for å forbedre likviditeten. Det er en form for fakturabelåning, der du låner penger av en bank eller et finansieringsselskap mot at de tar sikkerhet i kundefordringene dine. Med andre ord vil banken eller finansieringsselskapet låne deg penger basert på de fakturaene du har sendt ut til kundene dine.

Selv om factoring er en mye brukt løsning for driftsfinansiering, og mange nyter godt av fordelene en slik løsning kan tilby, passer den ikke like godt for alle virksomheter. Mange små og mellomstore bedrifter og virksomheter som er i vekst eller er preget av sesongvariasjoner, vil i mange tilfeller oppleve visse utfordringer som kan gjøre factoring mer til bry enn til glede.

Kontakt oss om driftsfinansiering 

1. Manglende finansiering i enkelte situasjoner

Når en bank eller en finansinstitusjon skal vurdere om du kan få finansiering, er de først og fremst opptatt av å vurdere risikoen for tap. Og er det én ting tilbydere av factoring-tjenester vil ha, så er det spredning av risiko. Dette er et ønske som ofte kommer i konflikt med situasjonen til mange små og mellomstore bedrifter som har en håndfull kunder som står for store deler av omsetningen.

Er du en bedrift med fåstore kunder, er det krevende å finansiere fordringene fullt ut. I slike tilfeller krever factoringselskapet som regel at du går gjennom en tidkrevende søknadsprosess med krav om omfattende dokumentasjon og det er ikke alltid man får dekket behovet for finansiering gjennom løsningen.

2. Økt distanse til kundene

Tradisjonell factoring er i praksis en form for outsourcing, der du lar en bank eller et finansieringsselskap kreve inn betalingene fra kundene dine. Fordelen med dette er at du frigjør personalressurser, fordi en ekstern aktør tar seg av fakturahåndteringen din.

En slik profesjonalisering av fakturahåndteringen anses gjerne som et velkomment gode, fordi interne medarbeidere ikke lenger behøver å bruke tid på å administrere fakturaer, purre på dårlige betalere og håndtere innkrevinger. Men medaljen har som kjent også en bakside: straks noen andre tar seg av fakturahåndteringen din, øker ofte  distansen mellom deg og kundene dine.

Tilbydere av factoringtjenester har gjerne strenge rutiner og prosesser for oppfølging av og purring på kunder, uten særlig stort rom for skreddersøm. For mange små og mellomstore bedrifter som ofte er avhengig av tette, personlige relasjoner med kundene sine, kan slike rutiner ofte gå på bekostning av en helt nødvendig fleksibilitet i kundehåndteringen.

Et annet viktig punkt er at dagens regnskapssystemer har gode fakturamoduler som gjør det enkelt å lage, utstede, følge opp og purre fakturaer. At en ekstern bank sitter med ansvar for oppfølging av bedriftens fakuramasse og kontantstrøm, gjør at bedriften kan miste oversikten – det er vanskelig å lage gode likviditetsprognoser når en så sentral prosess ligger utenfor bedriftens kontroll.

3. Tungrodde prosesser

Tradisjonelle factoringløsninger er vanligvis preget av tidkrevende, manuelle prosesser, enten det er snakk om å søke om driftsfinansiering for første gang, fornye en eksisterende factoringavtale eller søke om større kredittramme. Informasjon må samles sammen, et foreløpig årsregnskap må settes opp og omfattende dokumentasjon må sendes inn til banken eller finansinstitusjonen på den gamle, manuelle måten.

Slike tungrodde prosesser, med omfattende krav til dokumentasjon, er ofte en stor brems i tilfeller der man trenger tilgang på rask finansiering – for eksempel i en vekstfase som ikke er like lett å planlegge ned til minste detalj.

Fleksibel driftsfinansiering for små og mellomstore bedrifter

Factoring er en god tjeneste, spesielt for de virksomhetene som befinner seg i en stabil fase uten store vekstambisjoner og som kan fakturere for varene eller tjenestene sine regelmessig gjennom året. For bedrifter som av ulike årsaker forholder seg til en litt mer uforutsigbar virkelighet, vil det derimot lønne seg å undersøke andre, mer fleksible løsninger.

Heldigvis for små og mellomstore bedrifter finnes det i dag flere tilbydere av driftsfinansiering med automatiserte løsninger på markedet, som sikrer raskere tilgang på kreditt og tilbyr enklere prosesser. Vi i Pareto Bank tilbyr en slik løsning.  

Løsningen Pareto driftskreditt kobler seg rett på ditt skybaserte regnskapssystem for å hente ut oppdatert regnskapsinformasjon. Istedenfor at du må sette sammen et foreløpig årsregnskap eller samle inn oppdaterte tall på utviklingen i virksomheten din, kan vi hente relevant og forhåndsdefinert informasjon i sanntid. Det gir oss informasjon om fordringsmassen og risikoen din, og ut fra dette gi deg en fleksibel kredittramme som utvikler seg i takt med de utestående fordringene dine.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å forsterke likviditeten din med en fleksibel driftskreditt i dag.

Kontakt oss om driftsfinansiering