Kredittiden du gir kundene dine og får fra leverandørene dine er avgjørende for likviditeten i virksomheten. Å reforhandle betalingsbetingelsene dine kan derfor ha stor innvirkning på kapitalbindingen din.

Hvor stor denne effekten er kan du lese i vår artikkel «6 tips til å forbedre likviditeten i virksomheten - arbeidskapitalstyring i praksis»

En kombinasjon av økt kredittid hos leverandører og redusert kredittid hos kunder fører til at du får inn penger for salg raskere og kan betjene regningene dine mer effektivt. Følgende fem tips kan bidra til å forbedre betalingsbetingelsene dine. 

Last ned gratis mal for likviditetsbudsjett

1.  kredittid påvirker likviditet

Det er ikke uvanlig at små og mellomstore bedrifter havner i en likviditetsskvis fordi de inngår avtaler der fokuset kun er på prisen, uten å ta hensyn til hvor lang tid de må vente på oppgjør i forhold til store utbetalinger i virksomheten. I enkelte tilfeller kan en reduksjon av kredittiden med et par dager bety at bedriften har betalingsevne på lønningsdag.

Derfor er det viktig at tiden mellom når du skal betale leverandørene dine og når innbetalingene kommer fra kundene dine blir kortest mulig. Så langt det er mulig bør du forsøke å få bedre betalingsbetingelser fra leverandørene dine enn det du gir kundene dine.

Les også: Hvordan håndtere sesongvariasjoner og stram likviditet?

2. Ikke gi kunder gratis finansiering

Det er vanlig at virksomheter er redd for å gjøre noe som kan påvirke kundeforholdene i feil retning. Dette kan være et underliggende motiv når betalingsbetingelser forhandles. Min erfaring er at bedrifter kan være for snille mot kundene sine, og innvilger lengre kredittid til kunder enn det likviditeten i virksomheten tåler. Historisk sett har det vært vanlig å sette 30 dagers kredittid som standard, men det er ingen grunn til å etterfølge dette kun ut ifra gammel vane. Ifølge European Payment Report 2018 bruker norske B2B-kunder i snitt 25 dager på å betale en faktura.

I slike tilfeller er det avgjørende at du tar initiativ til forhandling. Kredittid er tross alt gratis finansiering, så du vil sjelden eller aldri oppleve at kundene dine kommer til deg for å be om kortere betalingsfrist.

3. åpenhet kan gi bedre forhandlingsgrunnlag og bedre likviditet

I dialogene du har med kundene dine bør du lete etter muligheter for gjensidig vinning og snakke med motparten om hvilke bakenforliggende interesser dere har. Har du for eksempel havnet i en periode der du opplever presset likviditet kan det i mange tilfeller lønne seg å være ærlig med kunden om situasjonen din. Gå gjennom regnestykket sammen, og vis at de nåværende betingelsene struper likviditeten din. Se om det er mulig å forhandle deg til andre kredittider mot for eksempel å gi rabatter.

Husk at kundene dine også er en del av det samme økosystemet som deg og at den gjensidige avhengigheten dere imellom er større enn du tror. Det kan være en fordel for begge parter at virksomheten din opprettholder betalingsevnen.

4. Se på leverandørgjeld for å frigjøre likviditet

God håndtering av leverandørgjeld kan være et viktig tiltak for å redusere kapitalbindingen i bedriften din. For å frigjøre likviditet bør du prøve å utvide betalingsbetingelsene så mye som mulig.

I mange tilfeller avgjøres kreditten og kredittiden du får av leverandørene dine av omdømmet til virksomheten din. Dette vil være nært knyttet opp mot leverandørenes erfaringer med selskapet i forhold til oppgjør og overholdelse av avtaler. Vær en aktør leverandørene dine kan stole på, og bruk omdømmet ditt strategisk i en forhandlingssituasjon.

5. Tenk taktisk på kapitalbinding

Store, etablerte selskaper har et sterkt fokus på kapitalbinding, og bruker det for alt det er verdt i kontrakter og avtaler. Mange små bedrifter bidrar derfor til å finansiere de store, fordi de blir presset til å akseptere lengre betalingstider. Like fullt er det mulig å være taktisk når du samhandler med aktører som er større enn deg selv:  

  • Be om lengre kredittid hos leverandører ved større ordre.
  • Be om samlefakturaer fra de største leverandørene.
  • For å oppnå stordriftsfordeler kan innkjøp samles hos færre leverandører. En tett binding til få aktører kan bedre forhandlingsrommet og betalingsbetingelsene dine.

 

Les også: Pareto Driftskreditt - et himmelrike i forhold til tradisjonell factoring

Å holde oppsyn med penger på bok og anslå likviditeten fremover er essensielt for å overleve, spesielt for mindre bedrifter. Vi har utarbeidet en mal for hvordan du kan lage et likviditetsbudsjett for virksomheten din. Den lar deg estimere hvorvidt du har tilstrekkelig med kontanter til daglig drift, investeringer, ansettelse av flere medarbeidere og lignende. Du kan laste den ned helt gratis ved å følge lenken nedenfor. 

Last ned gratis mal:  Likviditetsbudsjett