Erik Abrahamsen, Håkon Ohma Solberg, Lars Erik Næss, Caroline Sem og Joakim Standal. 

Med hjelp av både pengestøtte og fem frivillige fra Pareto Bank, fikk ti sårbare familier tidenes ferie til Norefjell.