Tett på: En blogg av Pareto Bank.

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Joakim Standal

Joakim Standal har jobbet med kreditt i Pareto Bank siden 2016, og jobber primært mot små- og mellomstore bedrifter med behov for finansiering av oppkjøp, rekapitaliseringer og drift. Joakim har vært med på å utvikle Pareto Driftskreditt fra start, og har god kjennskap til løsningen.

Nylige innlegg

Finansiering for bedrifter: En guide til digitale løsninger for SMB-bedrifter

Driftsfinansiering

Hvilken informasjon krever banken for å behandle en låneforespørsel for driftsfinansiering?

Driftsfinansiering

Om Pareto Bank

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. Banken ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har 51 ansatte og en forvaltningskapital på 17 milliarder. Pareto Banks mål er å bli en ledende bank for norske mellomstore bedrifter gjennom å tilby fremtidsrettede og gode finansieringsløsninger.

Les mer på paretobank.no

Søk i bloggen