Tett på: En blogg av Pareto Bank.

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Julie Dale

Julie Dale er kredittmedarbeider og jobber med bedriftsfinansiering i Pareto Bank. Hun har jobbet i banken siden juni 2021. Julie er siviløkonom og fordypet seg i finansiering og investering gjennom studiene ved NTNU.

Nylige innlegg

Dette bør du vurdere før du tar ut utbytte

Bedriftsfinansiering

Om Pareto Bank

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. Banken ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har 51 ansatte og en forvaltningskapital på 17 milliarder. Pareto Banks mål er å bli en ledende bank for norske mellomstore bedrifter gjennom å tilby fremtidsrettede og gode finansieringsløsninger.

Les mer på paretobank.no

Søk i bloggen