Tett på: En blogg av Pareto Bank.

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Mats Gehrken

Mats Gehrken er leder for driftsfinansiering i Pareto Bank, og bruker sin tid på å bistå kunder med arbeidskapitalbehov, og har hovedansvaret for utviklingen av Pareto driftskreditt.

Nylige innlegg

Kassekreditt når banken ikke tar deg på alvor

Driftsfinansiering

6 tips til frigjøring av likviditet i virksomheten

Driftsfinansiering

Betalingsevne: Dårlige betalere gir dårlig likviditet

Driftsfinansiering

5 tips for bedre likviditet og betalingsbetingelser

Driftsfinansiering

Kassekreditt kan finansiere bedriften ved behov for likviditet

Driftsfinansiering

Slik gjør du utestående fakturaer til likvid kapital

Driftsfinansiering

Optimal finansiering er avgjørende for små og mellomstore bedrifter

Driftsfinansiering

Slik finner du den beste finansieringen for din bedrift

Driftsfinansiering

Factoring – en utdatert form for finansiering?

Hva er fakturafinansering, og hvilke bedrifter passer det for?

Driftsfinansiering

Om Pareto Bank

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. Banken ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har over 60 ansatte og en forvaltningskapital på 17 milliarder. Pareto Banks mål er å bli en ledende bank for norske mellomstore bedrifter gjennom å tilby fremtidsrettede og gode finansieringsløsninger.

Les mer på paretobank.no

Søk i bloggen