Tett på: En blogg av Pareto Bank.

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Mats Gehrken

Mats Gehrken er leder for driftsfinansiering i Pareto Bank, og bruker sin tid på å bistå kunder med arbeidskapitalbehov, og har hovedansvaret for utviklingen av Pareto driftskreditt.

Nylige innlegg

6 tips til å forbedre likviditeten i virksomheten

Driftsfinansiering

Optimal finansiering er avgjørende for små og mellomstore bedrifter

Driftsfinansiering

Slik finner du den beste finansieringen for din bedrift

Driftsfinansiering

Factoring – en utdatert form for finansiering?

Hva er fakturafinansering, og hvilke bedrifter passer det for?

Driftsfinansiering

Hvordan finansiere bedriften ved behov for likviditet?

Driftsfinansiering

Dårlige betalere gir dårlig likviditet

Driftsfinansiering

Pareto driftskreditt: – Et himmelrike i forhold til tradisjonell factoring

Driftsfinansiering

Slik frigjør du kapital som er bundet i utestående fakturaer

Driftsfinansiering

5 tips for bedre betalingsbetingelser og likviditet

Driftsfinansiering

Om Pareto Bank

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. Banken ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har 51 ansatte og en forvaltningskapital på 17 milliarder. Pareto Banks mål er å bli en ledende bank for norske mellomstore bedrifter gjennom å tilby fremtidsrettede og gode finansieringsløsninger.

Les mer på paretobank.no

Søk i bloggen