Tett på: En blogg av Pareto Bank.

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Morten Kvalshaugen

Kvalshaugen startet i Pareto Bank i 2018. Han har lang erfaring fra shipping og offshore og kommer senest fra Klaveness Marine (2006-2018) hvor han siden 2010 har vært med på å forvalte og utvikle en diversifisert portefølje av syndikerte prosjekter, joint ventures / partnersamarbeid, obligasjoner, børsnoterte aksjer innen de fleste shipping & offshore segmenter. Kvalshaugen var også i flere år Controller i økonomiavdelingen i Torvald Klaveness Gruppen (2006-2010) der han hadde fagansvar for skatt og regnskap. Kvalshaugen startet sin karriere i revisjon hos EY Oslo i 2003 og er siviløkonom fra BI og statsautorisert revisor (Høyere Revisor Studium fra NHH).
Finn meg på:

Nylige innlegg

How Pareto Bank can provide a firm offer in only two weeks

Skipsfinansiering

Om Pareto Bank

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. Banken ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har over 60 ansatte og en forvaltningskapital på 17 milliarder. Pareto Banks mål er å bli en ledende bank for norske mellomstore bedrifter gjennom å tilby fremtidsrettede og gode finansieringsløsninger.

Les mer på paretobank.no

Søk i bloggen