Tett på: En blogg av Pareto Bank.

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har i dag rundt 60 ansatte og en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. For 2021 ble resultat etter skatt 504,5 mill., som er det beste i bankens historie. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst. Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.

Nylige innlegg

– Vi skal oppføre oss som små selv om vi blir større

Eiendomsfinansiering

Å bytte bedriftsbank gikk lett for Grape Architects

Fleksibelt driftskreditt Bedriftsinnskudd

Dpend – En banebrytende og grønn utfordrer i eiendomsbransjen

Eiendomsfinansiering

BoligPartner – Veien inn i fremtidens boliger

Eiendomsfinansiering

Slik får du finansiert byggeprosjektet ditt

Eiendomsfinansiering

Ekspertens beste råd for et vellykket byggeprosjekt

Eiendomsfinansiering

Xplora -  fra smartklokke til digitalt univers

Driftsfinansiering Bedriftsfinansiering

The importance of financing when becoming a leading MPP shipping company

Skipsfinansiering

Shortcut – en app-solutt teknologisk suksess

Bedriftsfinansiering

Utvikler eiendom for arkitektur- og designbevisste

Eiendomsfinansiering

Om Pareto Bank

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. Banken ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har over 60 ansatte og en forvaltningskapital på 17 milliarder. Pareto Banks mål er å bli en ledende bank for norske mellomstore bedrifter gjennom å tilby fremtidsrettede og gode finansieringsløsninger.

Les mer på paretobank.no

Søk i bloggen