Tett på: En blogg av Pareto Bank.

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Petter Flo-Bakke

Flo-Bakke er kundeansvarlig med ansvar for utlån til kunder innen Shipping og Offshore og har vært ansatt i Pareto Bank siden 2018. Flo-Bakke jobbet 7 år i ABN AMRO Bank i Oslo, Amsterdam og Singapore som kundeansvarlig for Shipping og Offshore før han kom til Pareto Bank. Han har en MSc i Economics and Business Administration fra Copenhagen Business School i København

Nylige innlegg

Financing of shipping and offshore in Pareto Bank

Skipsfinansiering

Om Pareto Bank

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. Banken ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har 51 ansatte og en forvaltningskapital på 17 milliarder. Pareto Banks mål er å bli en ledende bank for norske mellomstore bedrifter gjennom å tilby fremtidsrettede og gode finansieringsløsninger.

Les mer på paretobank.no

Søk i bloggen