Tilgjengelig likviditet er viktig for de fleste bedrifter, men dersom du har litt lengre horisont på bankinnskuddet bør du sikre best mulig rente. Så hvorfor ikke ta et bevisst valg, slik at bedriftens likvider forvaltes på en mest mulig lønnsom måte?

 

Mange mellomstore bedrifter lar overskuddslikviditet bli stående på driftskonto, selv om renten er nærmest null i de fleste banker. Har du behov for full fleksibilitet på hele bedriftens innskudd, kan dette være en god ide. Er det imidlertid slik at du ikke trenger umiddelbar tilgang til hele innskuddet, kan det være penger å hente ved å sette noe på høyrentekonto. De beste bedriftsbankene gir deg en rente på både drifts- og høyrentekonto.

 Ta gjerne kontakt dersom du tror du kan få mer igjen for innskuddet ditt.

 

Hvilken rente gir din bedriftsbank på innskudd?

Med dagens lave rentenivå, er det forståelig at mange kan forholde seg noe likegyldig til renter på innskudd. I mange bedriftsbanker er innskuddsrenten tilnærmet ikke-eksisterende, men det finnes imidlertid bedriftsbanker som gir mer enn null i rente selv på driftsinnskudd. I Pareto Bank mener vi at mellomstore bedrifter fortjener rente på sin driftskonto. Så hvis du ønsker å ha hele bedriftens innskudd tilgjengelig til enhver tid, blir du allerede godt ivaretatt hos oss.

 

Hvis du i tillegg har overskuddslikviditet med et noe lengre perspektiv, får du enda bedre rente ved å plassere dette på en høyrentekonto. Et bevisst valg rundt bedriftens innskudd gir en optimal fordeling mellom høyrentekonto og driftskonto og best mulig rente totalt sett. I Pareto Bank brenner vi for å finne den beste løsningen for den enkelte bedrift, slik at du får mest mulig igjen for innskuddet ditt, både på driftskonto og høyrentekonto.

 

Vurderer du å bytte bedriftsbank? Her kan du lese mer om hvordan du får den beste innskuddsrenten

 

De beeste bedriftsbankene finner optimal fordeling mellom driftskonto og høyrentekonto

For å finne en god fordeling mellom driftskonto og høyrentekonto, fokuserer vi på bedriftens likviditetsstyring og -behov i dialogen med våre kunder. Forutsigbarhet og tilgjengelig likviditet når man trenger det er selvsagt viktig, men hvor mye tilgjengelig likviditet som er nødvendig vil variere fra bedrift til bedrift.

 

Det kan avhenge av flere forhold, som bransje, konkurranse, leverandører og lønnsutbetalinger. Det er ikke sånn at samme løsning passer for alle. Derfor er de beste bedriftsbankene opptatt av å forstå den enkelte bedriftskunde og sette sammen en innskuddspakke som passer for akkurat din bedrift. Best uttelling på bedriftens innskudd er gjerne et resultat av skreddersøm. Dette er de beste bedriftsbankenes spesialitet.

I Pareto Bank  får du din egen kundeansvarlige, som hjelper deg med å finne de beste løsningene for innskuddsrente for akkurat din bedrift. Din egen kontaktperson følger deg og virksomheten, og bruker mye tid på å forstå deg som kunde, og skreddersy og finne de beste løsningene for akkurat din bedrift.

 

Det er mange fordeler med en bedriftsbank som satser på personlig service.

 

Vi er overbevist om at de beste løsningene jobbes frem sammen med kundene våre. Du kan din bedrift, og vi kan bank-delen. Faktisk kan vi en god del om bedrifter også. Mellomstore bedrifter er våre største kunder. For oss er ditt innskudd viktig, og vi mener det bør skjøttes på best mulig måte. Dette bør du forvente av de beste bedriftsbankene. 

 

Lurer du på hvordan du får mest igjen for dine bankinnskudd, er vi en bedriftsbank som kan hjelpe deg å vurdere dette. Vi er opptatt av å finne gode løsninger sammen. Vi hjelper deg å se hva som kan passe for din bedrift.

 

Vi hjelper deg med bedriftsbank. Kontakt oss her!