Praktiske tips til utbyggere som vil lykkes med byggeprosjektet. 

Per Øyvind Schiong er Kredittdirektør i Pareto Bank. Han har arbeidet som forretningsadvokat i mange år, blant annet i Wiersholm og som direktør/advokat i Storebrand Bank. Han har også erfaring fra domstolene. Schiong har arbeidet i Pareto Bank ASA siden bankens oppstart i 2008, og han leder bankens kredittkomiteer. Nå røper han sine beste råd til utbyggere:

 1. Velg riktig entreprenør
 2. Velg en bank som forstår ditt prosjekt, og vær åpen i dialogen med banken
 3. Ha god likviditet
 4. Ha en realistisk tidsplan
 5. Ikke undervurder prosjektets kompleksitet
 6. Velg en bank som kan tilby skreddersøm

La oss kikke nærmere på ekspertens råd.

1. Velg riktig entreprenør

Når du velger entreprenør, er det viktig å gjøre en grundig forhåndssjekk. Se på tidligere arbeider og hvor lang erfaring entreprenøren har. Vurder økonomi og soliditet, samt nøkkelpersoner i selskapet. Og – ikke minst – har entreprenøren kapasitet til gjennomføring og forståelse for kompleksiteten i ditt prosjekt? Alt dette kan banken hjelpe deg med å vurdere før du inngår en kontrakt. Og husk at billigst ikke alltid er best.

2. Velg en bank som forstår ditt prosjekt, og vær åpen i dialogen med banken

En åpen, ærlig og løpende dialog med banken er noe av det smarteste du gjør. Da kan banken hjelpe deg bedre og raskere. Se på banken som en samarbeidspartner, ikke en motpart.

Banken ønsker å vite alt, så tidlig som mulig: Som fullstendig kostnadsoverslag, kjøpekontrakt for eiendommen, entreprisekontrakt og -form, godkjente tegninger, nødvendige tillatelser, reguleringsplan for området. Vi er tett på og vil følge opp prosjektet underveis, med blant annet befaringer og byggelånskontroll. Det er viktig at avtalene vi har gjort etterleves – dette er vel så mye for kundens sikkerhet som for bankens sikkerhet.

3. Ha god likviditet

Banken har fokus på kundens likviditet. Den vanligste årsaken til at et prosjekt strander er likviditetsdøden! Har du som utbygger likviditet, har du også forhandlingsmakt. Derfor er det ofte et krav i låneavtalen om tilgjengelig arbeidskapital eller minimum likviditet til enhver tid. Det er vanlig at våre kunder har konto i Pareto Bank.

4. Ha en realistisk tidsplan

Med god styring internt er mye gjort. Ha kontroll på byggeplassen, og informer banken løpende ved uforutsette hendelser.

Offentlige tillatelser tar tid å få, ofte grunnet klagebehandling og utsettelser. Byggesaken kan bli vanskeligere enn først antatt, for eksempel på grunn av grunnforhold. Seksjonering tar ofte tid, og i mellomtiden står pengene til utbygger på en klientkonto hos megler.

En klassisk feil er at tidsplanen sprekker med konsekvenser for prosjektets økonomi. Det kan være økte finanskostnader, dagbøter og ellers generell ‘støy’ fra involverte.

5. Ikke undervurder byggeprosjektets kompleksitet

Først og fremst må du vurdere om tomten er lett bebyggelig eller om den er utfordrende. Hvordan er grunnforholdene og terrenget? Mange nabolag ønsker ikke at det kommer utbyggere som «raserer» deres nærområde. Hvordan er naboforholdene der du vil bygge? Hvordan grenser tomten du skal bebygge til nærliggende bebyggelse? Er det problematisk med rigg og drift, eller er det god adkomst? Kan Byantikvaren dukke opp? Slike ting er viktig å tenke igjennom i en tidlig fase. Mange prosjekter blir vanskelige fordi byggherren har undervurdert kompleksiteten i prosjektet. 

I tillegg er det viktig for banken at prosjektet er godt kommersielt tilrettelagt. Boligene skal selges, og banken foretrekker at salget er godt. Riktig planløsning, beliggenhet og god utnyttelse av tomten er avgjørende for et godt salg.

Følgende huskeliste kan være et godt hjelpemiddel: 

 • Er grunnforholdene bra?
 • Er terrenget egnet?
 • Er naboforholdene gode?
 • Er det tatt hensyn til nærliggende bebyggelse?
 • Er det god adkomst?
 • Er tomten sjekket for verneverdige bygg og kulturminner?

6. Velg en bank som kan tilby skreddersøm

Banken vil stille krav til egenkapital og forhåndssalg. Vi skreddersyr finansieringen av det enkelte prosjekt, og forutsetningene vil være ulike fra prosjekt til prosjekt. En tommelfingerregel er et forhåndssalg på minimum 50 prosent, men vi er en litt annerledes bank som liker å finne gode finansieringsløsninger for gode prosjekter, og setter i utgangspunktet ikke generelle og absolutte regler.

I tillegg til å yte finansiering er vi også en god diskusjonspartner. Pareto Bank har hjulpet frem mange aktører som er i ‘startgropa’. Vi vil være til god hjelp for en utbygger som skal gjennomføre sitt første prosjekt, så vel som for etablerte aktører.

Vi gir de små utbyggerne samme muligheter som de store, og får ting til å skje. Pareto Bank finansierer gode prosjekter. Raskt, ryddig og tett på. 

Kontakt oss i dag om ditt prosjekt.

Kontakt oss om eiendomsfinansiering