Det innebærer mye arbeid og risiko å investere pengene sine i byggeprosjekter. Derfor bør du velge dine samarbeidspartnere med omhu. Pareto Bank er en bank som ønsker å gjøre prosjektene dine mulig, men også bedre.

Vår fagkompetanse og lange erfaring  med finansiering av eiendomsprosjekter gjør at vi kjenner både utfordringene og mulighetene i markedet  med rask og effektiv respons når behov oppstår. Vår fleksibilitet og kompetanse gjør at vi raskt finner løsninger for ditt prosjekt. Som kunde hos oss får du tett personlige oppfølging, noe som gjør at vi kjenner dine behov og kan gjennomføre prosesser mer effektivt.  

Samarbeid med en bank som forstår eiendomsbransjen

Forutsigbarhet er viktig i eiendomsbransjen. Det å få raske og konkrete tilbakemeldinger tidlig i prosessen gir deg fordeler som vi tar på største alvor. Derfor ønsker vi å være en rask og tilgjengelig bank for deg som trenger raske svar. Vår ambisjon er å kunne indikere  finansiering på et så tidlig stadium som mulig, slik at du kan komme i posisjon for nye investeringer du ønsker å gå inn i.

Dette kan vi gjøre fordi vi er et sammensatt team med diversifisert kompetanse, og har en lite byråkratisk organisasjon med korte beslutningsveier. I tillegg har vi lang erfaring med finansiering av eiendomsprosjekter. Dette innebærer at vi snakker samme språk og at vi raskt forstår essensen i prosjektet og forespørselen din.  

New call-to-action

Riktig kompetanse gir rask avklaring på eiendomsfinansiering

Vi vet at tilgang på kapital er det største konkurransefortrinnet du har som  som eiendomsinvestor. Effektive beslutningsprosesser er derfor av substansiell betydning når du har behov for finansiering.

Er du i posisjon men har lange finansieringsforbehold, risikerer du å miste muligheten. Verdien av en bank som kan være en god rådgiver og gi deg rask tilbakemelding , kan bety være eller ikke være for hele prosjektet.

I Pareto Bank kan vi gjøre dette fordi vi har medarbeidere med betydelig markedsinnsikt og bankerfaring. Vår samlede ekspertise gjør oss i stand til å forstå risiko i forskjellige byggeprosjekt i en tidlig fase.

Riktig vurdering av risiko er avgjørende for å identifisere mulige fallgruver og utnytte styrkene i prosjektet, slik at du som kunde får en klar tilbakemelding på finansieringsmulighetene   for prosjektet du vil investere i.

Reduser risiko i eiendomsprosjektet med ekspertise hele veien

Eiendomsutvikling handler om langt mer enn å skaffe finansiering til et nytt prosjekt. Innvilgelse av et tomte- eller byggelån markerer kun starten  prosessen videre. Utviklingen og foredlingen skal gjennomføres, entreprenører skal kontraheres, arealer skal leies ut eller selges og du må sikre at prosjektet  innfrir  kravet til god  avkastning.

I disse fasene ligger det også risiko, og du kan raskt få behov for ytterligere finansiering. I en undersøkelse sier for eksempel 2 av 3 eiendomsutviklere at økte byggekostnader har størst innvirkning på virksomheten i 2020. Da kan det være av stor betydning å ha en samarbeidspartner med erfaring og kompetanse til å gjøre riktige tiltak. Pareto Bank er en kompetent og engasjert rådgiver hvis det oppstår uforutsette hendelser i et byggeprosjekt.

Uforutsette hendelser trenger ikke alltid være av negativ art. Det kan også oppstå situasjoner der prosjektet tar en annen form som styrker caset. Da er du avhengig av at banken forstår den endrede risikoen, og kan tilpasse  finansieringen til endringene i prosjektet

Vi ønsker å være en tilgjengelig og god rådgiver slik at du både får finansiert og gjennomført byggeprosjektet ditt. Med vår ekspertise håndteres scenarier i alle faser av et prosjekt profesjonelt, enten det dreier seg om å finansiere en mulighet når du er i posisjon, eller om å finne løsninger underveis i prosjektet .

Les også: Slik får du finansiert byggeprosjektet ditt

Fleksible løsninger som sikrer finansiering av eiendomsprosjekter

I Pareto bank mener vi at ethvert eiendomsprosjekt er unikt og fortjener skreddersøm tilpasset sitt behov. Vi behandler derfor hvert eneste prosjekt individuelt. Vi bistår  med rådgivning og veiledning for å kunne tilby en optimal finansiering for din investering og ditt prosjekt.  

Vi i Pareto bank møter deg for løsningsorienterte diskusjoner uten å ha en standarisert holdning til risikovurdering.

Vi vurderer prosjektet ditt inngående i den hensikt å utnytte den finansielle og operative kapasiteten du har i din virksomhet..

Eiendomsprosjektet ditt fortjener en tilpasset finansieringsstruktur som er skreddersydd til behov formål. . Vi tør og tenke utenfor boksen, og dersom risikonivået er akseptabelt kan vi tilby skreddersydde løsninger som er akseptable og gode for alle parter.  

Les også: Ekspertenes beste råd for et vellykket byggeprosjek

Personlig betjening gir fordeler ved utvikling av eiendom

Er det vanskelig  å  komme i kontakt med banken din? Eller bli sendt videre til en uoversiktlig jungel av kontaktpersoner og saksbehandlere i en bank du har vært kunde i lang tid? Har du opplevd å gå glipp av løsninger og muligheter fordi banken din ikke kjenner deg?

Hos oss får du en dedikert rådgiver som er din kontaktperson i banken. Denne rådgiveren kjenner deg og historikken til selskapet ditt, og har derfor mulighet til å besvare dine forespørsler raskt når behovene melder seg.

Vår tanke bak personlig betjening henger sammen med at vi har et genuint ønske om at kundene våre skal lykkes. Din suksess er vår suksess, og derfor bruker mye av vår tid på å være rådgivere og sparringspartnere for å finne de beste løsningene sammen.

Ved å være tilgjengelige og følge opp tett, legges grunnlaget for de gode løsningsorienterte diskusjonene. Vi ønsker å strekkes  oss enda lenger for å gi deg de beste finansieringsløsningene. Det blir mer effektive søknadsprosesser gjennom personlig betjening.    

Kontakt oss om eiendomsfinansiering