Den reelle kostnaden av et lån, kan være vanskelig å ta rede på. Nominell rente er ofte den du får presentert i kommunikasjon med banken, men ikke den renten du faktisk betaler. Derfor er det viktig at du sjekker effektiv rente når du sammenligner betingelser.

Den nominelle, eller pålydende, renten, er grunnrenten på et lån eller en kreditt. Det vil si den prosentvise renten du betaler på et utestående beløp i banken. Dette er ofte et tall som kan se lavt ut ved første øyekast. Her bør du imidlertid ta deg tid til å se nøye etter for å avdekke hvilke kostnader som inngår i den summen du faktisk betaler for lånet ditt – altså den effektive renten.  

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»

Effektiv rente og nominell rente: Hva er forskjellen?

Den nominelle renten er selve renten på lånet, ingenting annet. Andre kostnader som for eksempel:

 • etableringsgebyr
 • rammeprovisjoner,
 • termingebyrer
 • administrasjonskostnader 
 • limitprovisjon

kan være andre kostnader fra banken, som  ikke regnes med. Effektiv rente er en summering av alle kostnader forbundet med lånet, altså den totale prisen du betaler for lånet omregnet i en faktisk effektiv rentekostnad.

De fleste banker og finansieringsselskaper markedsfører gjerne de nominelle satsene, og det er ikke alltid like lett å regne ut og få kontroll på hva som utgjør den effektive renten ved ulike lån.

Om du for eksempel søker om driftsfinansiering betyr det at du ofte får oppgitt en nominell rente, men i tillegg blir pålagt en rekke andre komponenter som kan være godt skjult i avtaleverket. Like fullt utgjør disse komponentene en del av totalkostnaden. Og det er denne totalkostnaden som gir deg den effektive renten.

Les også: Hvilken informasjon krever banken for å behandle en låneforespørsel innenfor driftsfinansiering?

 avgifter og gebyrer avgjør den effektive renten

Mange lån har store omkostninger, noe som gjør at den effektive renten er mye høyere enn den nominelle.

Ta tradisjonell factoring, hvor banken tar seg av fakturaadministrasjonen, det vil si all oppfølging av fakturaer, som et eksempel. En slik finansieringsløsning har en rente på selve lånet. I tillegg har banker en rekke ulike gebyrer som kommer i tillegg og hvor begrepene avviker fra bank til bank, slik at tjenestene kan være vanskelig å sammenlikne. For å finne den effektive renten er dette eksempler på kostnader du kan lete etter i avtalen:

 • Renten på kredittrammen. Dette er rente du betaler for faktisk trukket lånebeløp til enhver tid
 • Etableringsgebyr for å inngå selve avtalen
 • Årlig limitprovisjon/rammeprovisjon – en årlig rente for å ha kredittrammen tilgjengelig og som beregnes ut i fra størrelsen på rammen 
 • Administrasjonskostnad i form av en pris per faktura som sendes ut
 • Omsetningsprovisjon – en provisjon i prosent som betales basert på størrelsen på hver enkelt faktura 
 • Purregebyrer ved oppfølgning av ubetalte fakturer. Disse tilfaller ofte banken helt eller delvis

Forskjellen mellom nominell og effektiv rente kan som følge av gebyrstrukturen over, avvike betydelig. Det er også viktig å være klar over at selv om mange bedrifter kun har behov for å låne penger i en gitt tidsperiode, for eksempel som følge av sesongvariasjoner, så vil det fortsatt løpe betydelige kostnader bare ved å ha selve avtalen. Lav utnyttelse av en kredittramme kan således øke den effektive renten betydelig. 

Da banker og finansieringsselskaper har ulike løsninger for hvordan de tar seg betalt, kan det være vanskelig å ta rede på det totale kostnadsbildet. Listen over forskjellige gebyrer og avgifter kan være lang og variert. Noen inkluderer gebyrer i lånet, og noen krever at du betaler ved opptak.

Vær bevisst på den effektive renten

Det er lett å la seg lokke av en lav nominell rente, uten å undersøke hvilke omkostninger som inngår i totalsummen. Og det er viktig å være klar over at nominell rente enkelte ganger blir omtalt som bare «rente» i markedsføringssammenheng, noe som bidrar til å tilsløre lånets egentlige kostnad. 

I praksis betyr det at det blir vanskeligere å sammenligne betingelser i en leverandørs tilbud opp mot en annen leverandør. Dette stiller større krav til deg som kunde, og det lønner seg å være ekstra påpasselig med å sjekke hva forskjellige avtaler faktisk innebærer. Ofte krever det et godt trent øye for å finne alle faktorene som påvirker sluttsummen. 

Vær klar over at finansinstitusjoner må følge lovpålagt krav til informasjon når det gjelder markedsføring av lån og kreditter. I henhold til finansavtalelovens kapittel 3 er finansinstitusjoner forpliktet til å oppgi effektiv rente i lånetilbud mot forbrukere. For lån til bedrifter er det riktignok ikke et lovkrav at effektiv rente oppgis. Finansavtalelovens formål er at finansinstitusjoner skal gi så detaljert informasjon som mulig om et lån/kreditt, og det skal være mulig å gi kunden et sammenligningsgrunnlag for de forskjellige kredittilbud en kunde mottar. Dersom effektiv rente ikke er oppgitt i lånetilbudet kunden mottar, så er det all grunn til å stille spørsmål om hva som er årsaken til dette – en svært høy effektiv rente kan være årsaken.

I alle tilfeller lønner det seg å velge en bank som tydelig kommuniserer den effektive renten og er åpen om hva lånet faktisk koster. Da unngår du å ende opp med et lån som er langt dyrere enn det behøver å være.

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»