Mange lønnsomme bedrifter går glipp av muligheter fordi de mangler finansiell fleksibilitet. Hvis du ikke har tilgjengelig likviditet til å gjøre oppkjøp og investeringer når mulighetene byr seg, kan det gå på bekostning av ytterligere vekst.

LØNNSOM bedrift, MEN MANGLER PENGER TIL Å INVESTERE

Lønnsomme bedrifter som opplever at de har stram likviditet, kan typisk være bedrifter i vekst. En virksomhet kan fint vokse med 20 prosent, uten at kontantbeholdningen vokser tilsvarende. Mye av forklaringen handler om sammenhengen mellom driftsresultat og kontantstrøm.

Driftsresultatet sier noe om lønnsomheten til en bedrift over ett år, men påvirkes eksempelvis ikke av finansielle poster, arbeidskapitalbinding og investeringer. Kontantstrømoppstillingen viser virksomhetens tilgang på likvider, altså kontanter, bankinnskudd og lignende, over en bestemt periode.

Last ned gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»

En virksomhet kan sånn sett vise til et stort overskudd i driftsregnskapet, men samtidig oppleve å mangle penger. Derfor kan det være bedre å se på bedriftens evne til å generere kontantstrøm, heller enn på driftsresultatet, hvis du vil rigge virksomheten for bedre finansiell fleksibilitet. Du kan lese mer om forskjellen på driftsresultat og kontantstrøm i denne artikkelen.

Grunnen til at kontantstrømmen tørker inn vil vanligvis dreie seg om to forhold; investeringer og arbeidskapitalbinding.

La oss se på investeringer først.

INVESTERINGER PÅVIRKER bedrftens KONTANTSTRØM

Investeringer spiser av kontantstrømmen fordi du må bruke penger for å opprettholde ordinær drift eller vekst. De fleste virksomheter må til en viss grad investere i vedlikehold, det vil si de investeringene som trengs for å holde virksomhetens drift i gang. Det kan dreie seg om service og vedlikehold av maskiner i en industribedrift eller utskiftning av biler i en håndverksbedrift.

Det er også naturlig at bedrifter ønsker å gjøre vekstinvesteringer, det vil si de investeringene som gjøres med formål å øke driftsresultatet frem i tid. En slik investering kan for eksempel være maskiner til en ny produksjonslinje eller flere biler fordi du ansetter flere håndverkere. 

Investeringer er ofte helt nødvendige, men det er viktig å planlegge dem slik at virksomheten opprettholder en god kontantstrøm. 

Les også: Hvorfor EBITDA ikke er det beste målet på kontantstrømmen i selskaper

BINDING AV ARBEIDSKAPITAL BEGRENSER LIKVIDITETEN

Arbeidskapital er et annet forhold som påvirker kontantstrømmen. Vekst vil ofte føre til binding av arbeidskapital, som eksempelvis økte kundefordringer og kapitalbinding i varelager.

Binder du arbeidskapital vil kontantstrømmen være lavere enn driftsresultatet. Får du ikke inn penger kunder skylder deg, blir du selv lett en dårlig betaler, noe som går utover bedriftens likviditet. Bedrifter som vil øke kontantstrømmen og sikre finansiell fleksibilitet, har derfor mye å hente på å ha et bevisst forhold til kredittid.

Les også: 6 tips til å forbedre likviditeten i virksomheten

KREDITTID PÅVIRKER LIKVIDITETEN

Hvor lang kredittid du gir kundene dine kan fort oppfattes som en bagatell, men det har i realiteten stor innvirkning på virksomhetens arbeidskapitalbinding. Kapital bindes opp i balansen når fordringsmassen øker. Raskere betaling fra bedriftens kunder vil derfor frigjøre kapital. Desto kortere kredittid, jo raskere vil pengene sirkulere og likviditeten i selskapet styrkes.

Gå gjennom fakturaene dine, og avtal så kort tilbakebetalingsfrist som mulig. Det bør alltid være et mål å ha kortere kredittid på egne kunder enn den kredittiden du får hos leverandørene dine

Vær bevisst på kredittid når du forhandler med kunder. Godtar du for eksempel at en kunde vil ha lengre kredittid for å akseptere en høyere pris, spiser dette av kontantstrømmen og går på bekostning av ytterligere vekst. Tenk over tidsaspektet mellom store utbetalinger, som for eksempel lønn, og innbetaling av det du har utestående, slik at du reduserer risikoen for kortsiktig likviditetsskvis. 

Vær klar over at små justeringer av kredittid over et helt år, kan gi store utslag på kontantstrømmen.

DET ER NØDVENDIG Å FINANSIERE VEKST

Det koster penger å vokse, og virksomheter som ikke har tilstrekkelig finansiell fleksibilitet risikerer å stagnere. Ujevn kapitalstrøm i selskapet kan begrense muligheten til å gjøre oppkjøp og investeringer, noe som igjen har direkte innvirkning på vekstmulighetene dine. For lønnsomme bedrifter kan det derfor være en rasjonell beslutning å søke driftsfinansiering for å vokse eller utvikle seg videre, og legge til rette for å tjene mer penger. Ønsker du å lese mer om kontrollert vekst kan du gjøre det her

Når du vurderer finansieringsløsninger vil det være hensiktsmessig å legge vekt på fleksibilitet. Se etter løsninger som gir deg tilgang til kapital ved behov, men som du slipper å betale for hvis du ikke bruker av kredittrammen. På denne måten blir du bedre rustet til å håndtere korte svingninger i markedet uten å finansiere en fast rente som løper over tid.

Å være en bedrift i vekst er ingen enkel øvelse. Om du står overfor en større vekstfase og trenger noen gode råd og tips på veien, må du gjerne ta en kikk på vår e-bok «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst», tilgjengelig for nedlastning ved å følge lenken nedenfor.

 

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»