Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør selve grunnfjellet i norsk næringsliv. Likevel er det flere forhold som gjør det vanskelig å drive en mindre bedrift. Et aktivt forhold til finansiering kan faktisk bety være eller ikke være for virksomheter i SMB-markedet.

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»

Utfordringer for små og mellomstore bedrifter

I følge NHO utgjør SMB mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge, de står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapningen i landet og bidrar med to av tre nye arbeidsplasser i privat sektor. SMB er med andre ord en vekstmotor og helt avgjørende for norsk økonomi. 

Ifølge en rapport utarbeidet av analyseselskapet Menon Economics forsvinner det likevel rundt 1500 små og mellomstore bedrifter fra norsk næringsliv hvert år. Selv om disse erstattes av nye virksomheter, er det en rekke forhold som gjør det tøft å drive lønnsomt i SMB-markedet over tid.

Det er bred enighet blant organisasjoner som for eksempel NHO, Virke og Bedriftsforbundet om at norsk skattepolitikk gjør det vanskelig og dyrt å være eier av små bedrifter her til lands. Ifølge NHO blir situasjonen enda vanskeligere når SMB-er ikke har god nok tilgang på kapital, noe som kan hindre realisering av lønnsomme prosjekter. For å sitere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen: «Det å være liten kan noen ganger by på utfordringer». 

Les også: Voksesmerter? Slik sikrer du kontrollert vekst

Planlegg for høyest mulig avkastning på egenkapitalen

I møte med disse utfordringene er det viktig for eiere av bedrifter å være proaktive og optimalisere finansieringen av bedriften. Som eier kan du finansiere bedriften din på to måter: 

  • Egenkapitalfinansiering: Finansierer du bedriften med egenkapital, unngår du å betale banken for finansiering. Men du får en alternativkostnad, det vil si verdien du alternativt går glipp av. Hvis du binder kapitalen i egen virksomhet, har du ikke mulighet til å investere i andre ting. I tillegg øker risikoen på investeringen din om du putter alle eggene i samme kurv.
  • Banklån: Finansierer du bedriften med både egenkapital og lån, frigjør du egenkapital til andre investeringer og kan potensielt få høyere avkastning ved å plassere den i andre selskaper, aksjer eller eiendom. I tillegg sprer du risikoen. Her må du selv avgjøre hva som er den beste alternative anvendelsen av ressursene. Antakelig oppnår du høyere avkastning på egenkapitalen ved at bedriften benytter seg av et lån. Dersom et selskap har kapitalbehov knyttet til vekst, kan eier søke om fremmedfinansiering ved for eksempel banklån fremfor å skyte inn ytterligere egenkapital eller selv yte et lån for å dekke behovet for likviditet. Eieren vil da slippe å binde opp unødig kapital i selskapet, og kan i stedet søke alternative måter å få avkastning på.

Finansiering kan også være et fornuftig alternativ for eiere som ønsker å ta ut utbytte. Et lån kan tilrettelegge for at du får tatt mer penger ut av bedriften, som så kan reinvesteres fritt.

Velg en bank med digitale løsninger

Små og mellomstore bedrifter har banker som sin hovedfinansieringskilde utover egenkapital. Likevel er det få banker som har gode løsninger å tilby denne viktige gruppen virksomheter. Tradisjonelt har banker ansett SMB som risikable og krevd høy sikkerhet, ofte i personlige aktiva eller gjennom private garantier eller kausjoner. I tillegg har det å få innvilget lånet vært tidkrevende på grunn av manuelle prosesser.

Den teknologiske utviklingen har imidlertid tilrettelagt for at banker kan nyttiggjøre seg av store datamengder i kredittvurderingene og dermed tilby kunden en enklere og mer presis prosess. En bank som benytter seg av APIer (en type nøkkel som gjør at to forskjellige systemer kan snakke sammen) for å koble seg på regnskapssystemet, vil kunne basere seg på sanntidsdata fra kundene og utvikle bedre risikomodeller som kan innvilge lån raskere.

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»