Tett på: En blogg av Pareto Bank

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Hvorfor velge Pareto Bank når du skal investere i næringseiendom?

Av André Solstad 4. mars 2021


Investering i næringseiendom utløser i de fleste tilfeller et stort kapitalbehov. For å kunne realisere en gevinst ved utvikling eller utleie av næringseiendom kan riktig finansieringsløsning være utslagsgivende . Det er mye du som investor skal ta stilling til når du skal investere i næringseiendom. Dette stiller store krav til kompetanse og erfaring, som vil være sentral i bankens vurdering av å kunne tilby lån for ervervelsen og -eller prosjektet.

Les mer

Temaer: Eiendomsfinansiering

Finansiering for bedrifter: En guide til digitale løsninger for SMB-bedrifter

Av Joakim Standal 25. februar 2021

Små og mellomstore bedrifter har lenge måtte hanskes med endeløse krav, store papirbunker og tungrodde prosesser når de skal søke om bedriftsfinansiering hos større, tradisjonelle aktører. Med innovative løsninger for finansiering for bedrifter er en ny generasjon digitale banker i ferd med å bøte på problemet.

Les mer

Temaer: Driftsfinansiering

Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Av Magnus Berg Ihler 18. februar 2021

Hvis du jobber med eiendomsutvikling vet du at dette er en kapitalkrevende disiplin og rask tilgang på kapital er et konkurransefortrinn som gjør deg i stand til å gripe de gode mulighetene.

Vi vet at behovet for finansiering kan oppstå raskt. Det kan dreie seg om alt fra finansiering av mulige tomtekjøp til uforutsette hendelser underveis i prosjektet. Det å få innvilget et lån kan være av avgjørende betydning for om ditt byggeprosjekt blir realisert eller ikke.

Les mer

Temaer: Eiendomsfinansiering

Financing of shipping and offshore in Pareto Bank

Av Petter Flo-Bakke 11. februar 2021

Norway has a long and proud maritime history and has for more than 150 years been an important part of the international shipping industry. The shipping and offshore segments constitute a viable and growing maritime cluster contributing to industrial value creation both in Norway and abroad and the Norwegian maritime cluster is a significant player in a global perspective. Pareto Bank aims to contribute to the development of this Norwegian core competence by offering customized financing solutions for shipping and offshore investments to our clients.

Les mer

Temaer: Shipping- offshorefinansiering

Hvordan finansiere bedriften ved behov for likviditet?

Av Mats Gehrken 4. februar 2021

Finansiering er avgjørende for alle bedrifter som har en målsetning om å vokse. Når kapitalen bindes opp, samtidig som virksomhetens løpende utgifter må betjenes, kan det oppstå et behov for ekstern finansiering. Det finnes flere muligheter når du trenger finansiering. Alt koker ned til å finne den løsningen som best dekker din bedrifts behov.

Les mer

Temaer: Driftsfinansiering

Kjøp og salg av bedrifter: Slik bruker du finansiering som verktøy

Av Erik Skarbøvig 28. januar 2021

Eiere av bedrifter som har skapt en solid, lønnsom virksomhet kan av ulike årsaker ønske å realisere verdier som er bygget opp over mange år. Utgangspunktet kan være at man planlegger å pensjonere seg, har et ønske om å bruke deler av tiden annerledes eller at uforutsette omstendigheter krever delvis realisering av verdier fra eierskapet. Da kan finansiering være et hinder.

Les mer

Temaer: Selskapsfinansiering

Utvikler eiendom for arkitektur- og designbevisste

Av Pareto Bank 21. januar 2021

I Maridalsveien på Fredensborg bryter en moderne fasade rekken av eldre bygårder langs veien. Med stramme fasadelinjer, store glassflater, og hageparseller på taket, er det et bygg som glir inn, samtidig som det står ut fra den tradisjonelle bebyggelsen i Oslos indre by.

Les mer

Temaer: Eiendomsfinansiering

Samarbeidspartnere som gjør eiendomsprosjektet ditt bedre

Av Magnus Berg Ihler 10. desember 2020

Eiendomsutvikling er en kompleks beskjeftigelse der feil koster deg dyrt. Derfor er det viktig å knytte til seg gode samarbeidspartnere hvis råd og løsninger til prosjektet reduserer sjansen for å gå glipp av fortjeneste.

Les mer

Temaer: Eiendomsfinansiering

Dårlige betalere gir dårlig likviditet

Av Mats Gehrken 3. desember 2020

Kunder som ikke betaler det de skylder er en viktig driver for likviditetsproblemer og ekstra kostnader for bedrifter. Her får du rådene du trenger for å håndtere de dårlige betalerne.

Les mer

Temaer: Driftsfinansiering

Om bloggen

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.


Besøk www.paretobank.no

Populære innlegg

Søk i bloggen