Når Alfa Eiendom gjør noe, så gjør de det ordentlig. Da Thore Liverød, daglig leder og eier av Alfa eiendom,  presenterte sine tanker og ideer om Saltbrygga i Larvik, fikk Pareto Bank innblikk i et boligprosjekt med ambisjoner om å skape langsiktige verdier for både beboere og nærmiljø.

Prosjektet var nytenkende og annerledes, samtidig som det var det tuftet på grunnleggende verdier som fellesskap og sosialisering. Første byggetrinn står nå ferdig, og prosjektet har allerede blitt en referanse for hvordan fremtidens bomiljøer kan utvikles.


Saltbrygga handler ikke bare om moderne arkitektur, men også om en moderne måte å leve på. Hva la dere vekt på i utviklingen av prosjektet, Thore Liverød?

Daglig leder i Alfa eiendom Thor Liverød

Vi hadde stor respekt for området vi skulle inn i. Dette er en av de flotteste sjøtomtene i Larvik og en del av Østre Halsen, et område med historie som strekker seg flere hundre år tilbake. Fire forskjellige arkitekter ble engasjert for å lage den beste reguleringsplanen, og vi inviterte naboer, kommunen og andre interesserte til å vurdere forslagene sammen med oss. Forslagene skapte naturlig nok både debatt og engasjement, men også gode innspill som vi tok med oss videre.

Vi ville at Saltbrygga skulle tilby boliger for alle livets faser. Det skulle ikke være boliger forbeholdt de få, men inkludere mennesker i forskjellige aldre og med forskjellige behov. Det ble utviklet eneboliger i rekke tilpasset blant annet førstegangskjøpere, og her hjalp vi flere som manglet egenkapital til å realisere boligdrømmen. Ut mot bryggekanten bygget vi fem av Larviks dyreste eneboliger tegnet av Lund Hagem arkitekter. Dette er designsmykker som byr på helt spesielle kvaliteter, samtidig som de passer godt inn i miljøet. Nå lanserer vi også et bomiljø for godt voksne som vi kaller Otium. Dette er boliger som ikke skal selges, men leies ut. Dette gir seniorer friheten til å disponere sine oppsparte midler slik de ønsker den dagen de selger boligen sin. I Otium kan de leie til en fornuftig pris så lenge de vil. Naboer, kommunen og andre interesserte til å vurdere forslagene sammen med oss. Forslagene skapte naturlig nok både debatt og engasjement, men også gode innspill som vi tok med oss videre.

Les mer om Saltbrygga her.

Saltbrygga

Boligprosjektet Saltbrygga startet som en spennende idé. Hva skal til for at slike nytenkende ideer faktisk blir realisert?
Du må ha en utvikler som ser fremover, som har tålmodighet og som tør å ta sjansen. Og du må våge å satse skikkelig når det gjelder kvalitet og arkitektur. Er prosjektet godt nok vil det skape interesse uansett, men da må du også gjøre investeringer og gjennomføre det ordentlig. Spesielt for Saltbrygga var at vi aller først bygde Sjøhuset, et felleshus med blant annet treningsrom, hobbyrom, festlokale og gjesterom. Det innebar store investeringer i en tidlig fase, men gjorde at vi kunne utnytte bruksverdien av det fra første salgsdag.

Hvorfor valgte dere å samarbeide med Pareto Bank på dette prosjektet?
Vi kjenner menneskene, og vet at de har høy kompetanse på større eiendomsprosjekter. Pareto Bank er blant de fremste i Norge på denne typen finansiering. De forstår at det er viktig å skape et godt konsept – og at det tar tid å gjøre det. Vi har et åpent og ukomplisert samarbeid: vi presenterer prosjektet over bordet og får innspill over bordet.

Hva er forskjellen på Pareto Bank og tradisjonelle banker når det gjelder utviklingen av eiendomsprosjekter?
Pareto Bank er mer spisset mot utvikling, deres tankesett handler om prosjektfinansiering. De er rasende dyktige folk, som av den grunn ofte kan stille krevende spørsmål. Det skaper en konstruktiv dialog, som gjør at vi sammen finner gode løsninger.

Saltbrygga har ikke bare ytre kvaliteter, miljø og bærekraft har også vært viktig?
Vi mener at et godt boområde bør inneholde boliger for alle livet faser. Vi har nå utviklet konseptet Otium som betyr å «nyte livet». Vi har med Otium mål om å lage et fantastisk bomiljø for «godt voksne». Dette er ment å være landsdekkende og den første piloten skal være på Saltbrygga. For oss, er miljø og bærekraft mye samspillet mellom beboerne for å skape livskvaliteter. 


Alfa Eiendom ser på utviklingen av eiendom i et større perspektiv – dere ønsker å bidra til at Telemark og Vestfold blir en spennende region å etablere seg i fremover?
Vi er veldig opptatt av å vise frem regionen som et attraktivt sted å etablere virksomhet. Dette skaper igjen jobbmuligheter som tiltrekker seg mennesker. Nye boligprosjekter er egentlig bare en konsekvens av at mennesker ønsker å jobbe og bo her. Derfor er etableringen av virksomheter så viktig. Alfa Eiendom jobber primært med utvikling av næringseiendom, men Saltbrygga er et så unikt område at vi bestemte oss for at dette skulle vi gjøre skikkelig til glede for både nye og eksisterende innbyggere.

Kontakt oss om Eiendomsfinansiering