Se hva som må til for å få finansiert et byggeprosjekt. 

Sven Erik Klepp er leder for eiendomsfinansiering i Pareto Bank. Han var en av gründerne av Pareto Bank, og med 30 års bankerfaring har han god oversikt over hva som er viktig for kunden i en prosjektfase:

«Våre kunder trenger svar raskt. Vi har spesialisert oss på finansiering av bolig- og næringsprosjekter. Som nisjebank har vi høy kompetanse innenfor eiendomsutvikling og vi kjenner vårt marked godt. Dette gjør at vi kan snu oss fort rundt for å hjelpe utbyggere med et godt eiendomsprosjekt. Vårt nedslagsfelt er primært det sentrale Østlandet, men vi kan også vurdere prosjekter i de store byene i Norge.»

Lån eller partner?

- Hva bør du som utbygger se etter når du skal velge bank? 

«Velg en bank som forstår kompleksiteten i ditt prosjekt, og som kan være en samarbeidspartner underveis. Vi kan bidra med mer enn bare penger, ved å tilføre vår kunnskap om:

  1. Markedet
  2. Risiko og lønnsomhet
  3. Kontraktsmessige og regulatoriske forhold.

Vi skreddersyr løsninger for hvert enkelt prosjekt.»

Det første byggeprosjektet

- Hva om du er ny markedet og skal i gang med ditt første prosjekt? 

«Det å være ny behøver ikke å bety at du ikke er kompetent, men du vil trenge hjelp. Da er det viktig at du knytter til deg de rette samarbeidspartnerne. Vi vet hvordan det er å være entreprenør, for vi har vært der selv. For oss er det viktigste at vi har tro på prosjektet og kundens gjennomføringsevne. Vi elsker gode prosjekter som gir våre kunder suksess.»

Finn en løsning som passer for deg

- Hvilke former for finansiering tilbyr Pareto Bank? 

«Vi finansierer kjøp av tomter for utvikling, primært tomter som er regulert for byggeformål. Så vil vi normalt finansiere selve byggingen på tomten. Vi kan finansiere inntil 100 % av byggekostnadene under visse forutsetninger. Da må alle tillatelser være på plass i forkant, og krav til forhåndssalg på minimum 50 prosent være oppfylt. Når det er sagt: Vi er en litt annerledes bank, og vi liker å finne gode finansieringsløsninger for gode prosjekter. Manglende forhåndssalg kan kompenseres med egenkapital, kausjoner eller andre sikkerheter.

Vi kan også hjelpe utbyggere som er kjent for banken og som har behov for et kortsiktig lån i forbindelse med kjøp og salg av eiendom.»

Hvilke typer finansering kan Pareto Bank hjelpe med?

Vi gir de små utbyggerne samme muligheter som de store, og får ting til å skje. Pareto Bank finansierer gode prosjekter. Raskt, ryddig og tett på. 

1. Tomtekreditter

  • Finansiering av tomtekjøp for utvikling
  • Primært regulerte tomter kjøpt for utvikling og med en klar exit

2. Byggekreditter

  • Inntil 100 prosent finansiering av byggekostnader, forutsatt at alle tillatelser er på plass og at krav til forhåndssalg er oppfylt
  • Manglende forhåndssalg kan kompenseres med egenkapital, kausjoner eller andre sikkerheter

3. Andre kreditter

  • Topplån eller andre prioritetslån for solide investorer med diversifisert balanse
  • Kortsiktige likviditetslån ved kjøp og salg av eiendom
  • Finansiering av solide konsern som sitter på utviklingsportefølje

Kontakt oss i dag om ditt prosjekt. 

Kontakt oss om eiendomsfinansiering