Små og mellomstore bedrifter har lenge måtte hanskes med endeløse krav, store papirbunker og tungrodde prosesser når de skal søke om driftsfinansiering hos større, tradisjonelle aktører. Nå er en ny generasjon digitale banker er i ferd med å bøte på problemet.

Stadig flere banker og finansinstitusjoner ser verdien av digitalisering og automatisering for å optimalisere og effektivisere interne prosesser, systemer og rutiner. Og flere finansinstitusjoner har allerede generert verdi gjennom automatisering, enten det er i form av økt produktivitet, kostnadsreduksjon eller forbedring av kundereiser. 

Nå kan også bedriftsmarkedet nyte godt av denne automatiseringen. Den seneste tiden har det dukket opp en rekke aktører som tilbyr digitale og automatiserte produkter for driftsfinansiering – alle med lovnader om mer brukervennlige løsninger, forenklede prosesser og mer effektiv tilgang på kreditt enn de tradisjonelle bankene kan tilby SMB-markedet.

La oss dykke dypere ned i noen av de beste automatiserte løsningene for driftsfinansiering som finnes på markedet i dag.

Last ned gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»

Aprila Bank

Aprila Bank ble opprettet i 2018, og er en moderne og digital bank for finansiering av virksomheter i SMB-markedet.

Aprila Banks første digitale løsning for driftsfinansiering er fakturasalg i partneres forretningssystemer, noe som gjør avstanden mellom deg og banken kortere enn den tidligere har vært i samhandlingen med tradisjonelle banker. Du behøver ikke å skrive ut regnskap og annen dokumentasjon og ta det med til banken, i stedet tilbyr Aprila finansiering inne i regnskapssystemet ditt. 

Etablerer du en kundeavtale med Aprila Bank, kan du lage en faktura på vanlig måte og automatisk få informasjon om hvor mye du kan få utbetalt med én gang. Velger du å selge fakturaen, sendes den på vanlig måte, med samme betalingsbeløp og betalingsfrist som du har bestemt. Når fakturaen er solgt betaler Aprila Bank deg, og du får penger inn på konto senest neste arbeidsdag. Samtidig bokføres fakturasalget og innbetalingen automatisk i regnskapet ditt.

Les mer om Aprila Bank

DeBank

DeBank er en rendyrket bank innen fordringsfinansiering, direkte rettet mot små og mellomstore bedrifter. De satser stort på å utvikle digitale løsninger som gjør hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter, uten å måtte forholde seg til tyngre beslutningsprosesser og eldre systemer som ofte preger de større, tradisjonelle bankene. 

I likhet med Aprila Bank baserer DeBank seg primært på kjøp av fakturaer. Du sender originalfakturaen din til DeBank. Deretter gjennomfører de en kredittvurdering av kunden din, godkjenner fakturaen og videresender den til mottakeren med informasjon om overdragelse og betalingsopplysninger. Senest 24 timer etter innsendt faktura, har du pengene på kontoen din. 

DeBank ble i starten av 2019 kjøpt opp av Sparebank 1 SMN. 

Les mer om DeBank.

SG Finans

SG Finans har lansert tjenesten SPRING, en finansieringstjeneste som har til hensikt å gi små og mellomstore bedrifter enkel og rask tilgang på likviditet. Tilpasset for bedrifter med under 10 millioner kroner i omsetning, lar SPRING deg belåne på utestående fakturaer.

Tjenesten fungerer slik at du registrerer deg og sender inn en uforpliktende søknad om finansiering. Blir søknaden innvilget, sender du fakturagrunnlaget ditt til SG Finans, hvorpå de overfører opptil 70 prosent av utestående til kontoen din og overtar innkrevingen og betalingsoppfølgingen på dine vegne. 

SPRING tilbyr tradisjonell factoring, men SG Finans tilbyr også et større produktspekter av driftsfinansieringstjenester, deriblant ordinær factoring og blockfactoring.

Les mer om SPRING.   

Svea Finans

Svea Finans sin løsning FLYT er en helautomatisert fakturasalgløsning. Løsningen lar deg selge fakturaene dine online og betaler ut pengene i løpet av 24 timer. FLYT krever ingen installasjon eller nedlastning, ei heller at du har ditt eget regnskapssystem. Du logger deg på løsningen med BankID og kan fakturere kunden ved å sette opp og sende ut fakturaen. Deretter velger du om du vil selge fakturaen til Svea Finans, som i så fall vil ta over fakturaadministrasjonen og oppfølgingen av kundefordringene.

Les mer om FLYT.

Svea Finans tilbyr også kassekreditt gjennom løsningen Business Credit. Også denne løsningen er automatisert. Du søker om bedriftslån, med eller uten sikkerhet, med BankID og bedriftens kontonummer, og løsningen gjennomfører automatisk en kredittvurdering og gir deg svar i løpet av få sekunder om bedriften din kvalifiserer for lån. Dagen etter søknaden er godkjent og lånet er innvilget, får du pengene inn på konto.

Les mer om Business Credit.

Pareto Bank

Med mål om å løfte mellomstore bedrifter opp og frem, er Pareto Bank eneste rendyrkede bank rettet kun mot norske bedrifter. Pareto Bank sitt fokus er å tilby til dels skreddersydde løsninger innenfor sine markedssegmenter mot mellomstore bedrifter. 

Pareto Bank har utviklet et nytt produkt for fakturabelåning, Pareto driftskreditt, en fleksibel og enkel løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring. Løsningen er utviklet som en direkte konsekvens av Pareto Banks tette arbeid med mellomstore bedrifter og disse virksomhetenes ønske om tilgang til en bedre løsning for driftsfinansiering. Tjenesten er effektiv og fleksibel, ved at den tar utgangspunkt i den til enhver utestående fordringsmasse, og kredittrammen endres i takt med utestående fordringsmasse og veksten som ligger foran deg. Vokser virksomheten din, vokser kreditten automatisk på daglig basis.

Pareto driftskreditt er knyttet opp mot skybaserte systemer og direkte integrert med regnskapssystemet ditt. Ved hjelp av APIer, grensesnitt som tillater deg å hente og sende data til og fra andre systemer, har løsningen muligheten til å lese av regnskapssystemet og identifisere hvordan det går i bedriften til enhver tid. Det gir oss i Pareto Bank muligheten til å kontrollere og overvåke risikoen automatisk, og gi deg en fleksibel kredittramme basert på sanntidsinformasjon.   

Les mer om Pareto driftskreditt.

Hvilken driftsfinansieringsløsning bør jeg velge?

Disse løsningene er et velkomment tilbud for små og mellomstore bedrifter som er i en vekstfase og som ikke klarer å finansiere driften bare med egenkapital. Hvilken tjeneste som passer deg og virksomheten din best, er imidlertid avhengig av flere faktorer.

For det første handler det om behovene dine. For eksempel kan factoring være gunstig for virksomheter som ikke har muligheten til å håndtere fordringsadministrasjonen internt, men mindre nødvendig for bedrifter som har gode rutiner, systemer og prosesser for dette.

For det andre handler det om pris. Fakturasalg, for eksempel, er ofte en kostbar finansieringsform, fordi du selger fakturaen til en lavere sum enn fakturabeløpet. Det betyr imidlertid ikke at det er en dårlig løsning – det er ofte en fornuftig løsning for mindre bedrifter som ikke har anledning til å benytte seg av rimeligere finansieringsløsninger. Likevel er det viktig å undersøke hva du faktisk betaler for i finansieringsløsningen, det vil si hvilke øvrige gebyrer, provisjoner og kostnader du betaler for i tillegg til nominell rente på selve lånet. Dette er i prinsippet forskjellen mellom nominell og effektiv rente.

Uansett er automatiserte løsninger for driftsfinansiering ofte et verdifullt tilbud for SMB-markedet, både på grunn av det økende fokuset på små og mellomstore bedrifters unike utfordringer og behov, og fordi tilgangen på likviditet er enklere enn den noen gang har vært.

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»