Er du lei av endeløse telefonkøer og dumme chatboter som misforstår? Har du opplevd at noen spørsmål er for store for nettet eller at automatiske telefontjenester ikke kan bistå med hjelpen du trenger? Går det rett og slett for mye tid hver gang du kontakter banken din? Kjenner du deg igjen i dette, er sjansen stor for at din bedriftsbank ikke oppfyller dine behov.  

Når du driver din egen bedrift, har du bedre ting å bruke tiden din på enn bank. Likevel bør banken din være noe mer enn et nødvendig onde. Bedriften din fortjener en bank som gjør sitt beste for at du skal lykkes.

 

Velg en bank som kan mellomstore bedrifter

SMB-segmentet har lenge vært underbetjent blant mange banker. Disse bedriftene er viktige for verdiskapningen i Norge, og en kilde til arbeidsplasser og innovasjon i samfunnet. For å forstå SMB-segmentet er god innsikt nødvendig. Pareto Bank er en bedriftsbank som kan bedrifter like godt som den kan bank.

Cicero Consulting-rapporten «Under lupen: SMB» tar for seg sentrale SMB-drivere i bankbransjen. Rapporten, som inkluderer funn fra en kundeundersøkelse med 1 000 SMB-respondenter, viser tydelig at bankene svikter i oppfølgingen av SMB-segmentet. Særlig de mellomstore bedriftene faller mellom to stoler i større banker; de er for store for bankenes kundeservice, men for små til å få en egen kundeansvarlig. I Pareto Bank er mellomstore bedrifter våre største kunder. Ta gjerne kontakt for mer informasjon her. 

 

Fordeler med personlig service hos din bedriftsbank

Som bedriftsbank vet vi at tid og effektivitet er viktig i din arbeidshverdag. Det å få tak i banken din når du trenger det, er derfor av betydning.

For å teste bankenes førstelinjesupport, og for å kartlegge hvor lang tid og hvor mange steg de måtte gjennom for å få kontakt, ringte Cicero Consulting et titalls banker med et fiktivt problem. De bedriftsbankene som kom dårligst ut, var oppe i 10 minutter ventetid og man måtte gjennom 5 til 6 steg for å komme frem til riktig tjeneste.

Når du har et behov bedriftsbanken din skal dekke, trenger det ikke være slik at du ender opp i et langt løp med chatboter eller en prosess hvor du blir satt fra den ene kundebehandleren til den andre. Slikt tar tid, og ofte må du forklare samme problemstilling mange ganger. I Pareto Bank får du som bedriftskunde din egen kundekontakt, slik at du alltid har noen å ringe. Vi legger vår stolthet i at våre kunder skal få raske, riktige svar og kort behandlingstid.

Det å ha sin egen kundeansvarlig i banken har mange fordeler for bedrifter. Din kontaktperson følger deg og virksomheten, slik at du ikke trenger å forklare det samme gang på gang eller vente i dagevis på at dokumentasjon som er viktig for deg skal oversendes. Når du trenger hjelp fra banken, ringer du direkte til en som kjenner deg og din bedrift fra før. Det gir deg trygghet og forutsigbarhet.

Vurderer du å bytte bedriftsbank? Her kan du lese mer om hvordan du får den beste innskuddsrenten

Unn deg en bedriftsbank som satser på personlig service

I Pareto Bank vet vi at gode digitale brukeropplevelser er viktig for våre bedriftskunder. Men vi er også klar over at det er en del ting som automatiserte tjenester eller kunstig intelligens ikke kan erstatte.

I Pareto Bank får du gode digitale brukeropplevelser, men du møter også et menneske du kan sparre med og som tar seg tid til å forstå din bedrift, og optimalisere din bankhverdag.

Når vi er i dialog med mellomstore bedrifter, oppfordrer vi dem til å fortelle om sin drift, egne kunder og forretningskonsept. Vi ønsker å ta rede på hva som gjør dem gode. Vi evaluerer hele bankavtalen, og foreslår løsninger som passer best for akkurat din bedrift.

I en gjennomdigitalisert verden satser vi på personlig tilstedeværelse. Vi følger opp, slik at du kan konsentrere deg om bedriften din og ikke bruke tiden på bank.

 

De beste bedriftsbankene gir god oppfølging

Pareto Bank er en mindre bank, derfor har vi mulighet til å yte en service et tradisjonelt kundesenter ikke har kapasitet til. Vi bruker mye tid på å forstå kundene våre, slik at vi kan skreddersy og tilpasse tjenestene for å finne de mest effektive løsningene for den enkelte bedrift.

Sammen med kunden sjekker vi eksisterende avtaler og evaluerer om det finnes bedre alternativer. I sum kan det være mye penger å hente på ulike tiltak. Kanskje bedriften ikke trenger alle de forskjellige tjenestene som du i dag betaler for? Eller betaler du for mye for banktjenester hos din eksisterende bank? Kan noe av bedriftens innskudd plasseres på en sparekonto slik at du får bedre betingelser for bedriftens overskuddslikviditet?

I Pareto Bank får alle den samme samvittighetsfulle behandlingen. Når vi er grundige i kartleggingen av bedriftens behov, får du som kunde de tjenestene du trenger, og unngår å betale for produkter du ikke har behov for.

Alle bedrifter er forskjellige og fortjener riktige banktjenester og god service til en fornuftig pris.

 

Med den beste banken for bedrifter sparer du tid og penger

En egen undersøkelse som sammenligner 10 ulike banker, viser at mange bedrifter kan vinne mye på å bytte til Pareto Bank. Summen av god rente på driftsinnskudd, moderate gebyrer og personlig service kan spare bedriften for både tid og penger.

Ifølge Cicero Consulting sinundersøkelse er det ikke overraskende at gode betingelser og lave gebyrer er det flest respondenter trekker frem som en avgjørende årsak til bankbytte. Utover dette fremhever flere SMBer at egen rådgiver, korte beslutningsveier og fysisk tilstedeværelse er viktige årsaker til valg av bank.

I Pareto Bank har vi raske prosesser, og vi tror ikke på standardiserte og firkantede metoder. Hos oss tar bank rett og slett kortere tid, noe som kommer bedriftskundene til gode.

Vi som jobber i Pareto Bank, er opptatt av å yte det lille ekstra for våre bedriftskunder. Hos oss blir du sett, hørt og tatt hånd om. Vi er opptatt av at du skal lykkes. Din suksess er vår suksess. Vi tror at personlig service fra din bedriftsbank gjør deg bedre. Kontakt oss gjerne slik at vi kan finne gode løsninger for din bedrift.

Vi hjelper deg med bedriftsbank. Kontakt oss her!